dags för årsmöte

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBlZTNkZDUtYzcyOS00MGNmLTlhNzUtOGZmZGJmZmUzOTkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bf55001-be10-4542-b54a-3ceeda

Läs Mer

Några ord från ordföranden

Hej! Jag heter Lars Bergenvass och är Ordförande i Karlshamnfightcenter.Till min hjälp har jag min fantastiska styrelse som stöttar i vått och torrt.Vi har haft möte i onsda

Läs Mer

Info gällande covid-19, Update!

Hej på er! Har under gårdagen varit i kontakt med både Madde på RF och Marcus på SISU och som även i sin tur har haft kontakt med underliggande förbund!Vi får/ bör

Läs Mer