Uncategorized

Kläder, utrustning och dylikt

Alla som har beställt utrustning måste betala in pengarna för de man beställt så fort som möjligt

absolut sista datum 3 Dec. Vi har gått ut med det på klubben under föregående veckor (v.46-47) men det verkar inte som

alla varit på träningen de senaste veckorna så jag gör ett inlägg här också för vi saknar betalning från ca 2/3

av de som beställt.

Pengarna skall in på Bankgirot eller ges till Manne eller Martin Celion.