Uncategorized

Årsmötet avklarat 2019

Tack alla deltagare för årsmötet!

En av de större ändringarna för året blir att ordförande Pär “Manne” Emanuel väljer att inte ta på sig ordförande rollen och stämman är då eniga om en ny stark ordförande i Lars Bergenvass. Styrelsen och föreningen välkomnar Lasse med öppnar armar och är helt övertygade om att det är rätt man på rätt plats. Samtidigt tackar vi Manne för 9 fantastiska år och önskar honom lycka till med sina nya projekt.

Samtliga dokument och protokoll med noteringar och siffror kan erhållas av styrelsen när så önskas, maila oss så skickar vi eller skriver ut åt er. Kopior ligger likaså på klubben.