Inbetalningar:
Bankgironr : 244-3364
Swishnr : 123 000 56 86

Gäller inbetalningen medlemskap/träningsavgift så skriv namn, personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) och stil.
Beskriv vad du annars betalar för som t.ex. kläder, seminarier m.m. och namn.

Sker betalningen av medlemskap/träningsavgift genom friskvård som t.ex, ePassi, Actiway o.s.v så tas en administrativ avgift på 11% och skall läggas på totalsumman.


I Medlemskapet ingår en försäkring genom SB&KF/Judoförbundet, som kan nyttjas när skador uppstår under träning och tävling.
https://www.budokampsport.se/klubb/forsakring/
https://judo.se/foreningshjalpen/forsakringsinformation/